...

PPCOM

PPCOM Internet Katowice łączy się.

PPCOM Internet Katowice od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. rozpoczęło proces łączenia sieci. PPCOM Sp. z o.o. łączy się z Amatorską Siecią Komputerową „FENIX” powstałą z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Internetu „FENIX”.

Od wyżej wymienionego dnia nastąpi stopniowe przejmowanie obowiązków dostawcy łącza internetowego „FENIX” przez PPCOM Sp. z o.o.  

Czym jest Amatorska sieć komputerowa Fenix?

Amatorska Sieć Komputerowa „FENIX” jest amatorską komputerową siecią utworzoną dla potrzeb łączności wewnętrznej Stowarzyszenia Miłośników Internetu „FENIX” zwanego dalej Stowarzyszeniem.

Sensem istnienia sieci jest zapewnienie łączności komputerowej pomiędzy członkami SMI „FENIX” z możliwością połączenia z Internetem. Sieć została zbudowana dzięki funduszom własnym zebranym wśród członków Stowarzyszenia. Sieć powstała w okresie największego ,,boomu” sieci osiedlowych w Polsce. Były to czasy, kiedy internet w domu oznaczał używanie modemu 56k po godzinie 18 i naliczaniu impulsów co 6 minut.

Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu, można stwierdzić chyba, że FENIX był jedną z niewielu już działających sieci osiedlowych które nie dość, że przetrwały rewolucję na runku dostępu do Internetu w Polsce. To jeszcze działała w kształcie przypominającym stare dobre czasy „boomu” na sieci osiedlowe. Wszystkie osoby podpięte do sieci nie były jej klientami a członkami i mieli pełne prawa uczestniczenia w walnych zebraniach, zabierania głosu i wpływu na kształt sieci w przyszłości.

PPCOM Internet Katowice przejmuje łącze Stowarzyszenia Miłośników Internetu ,,FENIX”

Walne Zebranie w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia podjęło decyzję o profesjonalizacji sieci internetowej i przekazaniu jej naszej firmie PPCOM działającej z powodzeniem na rynku katowickim.

Dzięki tym zmianom wszelkie naprawy czy konserwacje usterek będą przeprowadzane przez nasz wykwalifikowany personel. Jako firma z 25 letnim doświadczeniem wyraziliśmy chęć modernizacji infrastruktury sieciowej Stowarzyszenia ,,FENIX”.

Podsumowując w kwietniu zostały podpisane umowy z wszystkimi członkami Stowarzyszenia a naszą firmą PPCOM Sp.z.o.o. Wszelkie sprawy techniczne, serwisowe, jak również związane ze zmianą lub zamawianiem usług będzie można załatwiać bezpośrednio poprzez Biuro Obsługi Klienta PPCOM Sp. z o.o 

 

Internet Katowice

Jesteś z Katowic? Zapraszamy do naszego biura obsługi klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00 lub skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 507 606 943

Zapraszamy także dp naszego biura: ul. Ligocka 66 lok III; 40-569 Katowice

W celu poznania szczegółów prosimy również o kontakt mailowy: [email protected]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.