Promocje PPCom

POLECONY? - OPŁACONY! Promocja ważna od 17 grudnia 2012 r. do odwołania. Poleć nas komukolwiek, kto potrzebuje Internetu i ciesz się 3 miesiącami gratisowego abonamentu. Zaoszczędź do 330 zł / os.!


Regulamin promocji:
 1. 1. Promocja Polecony? - Opłacony! dotyczy klientów PPCom Sp. z o.o. [zwanych dalej Polecającymi], którzy:
  a. nie zalegają z opłatami w stosunku do PPCom Sp.z o.o.,
  b. korzystają z dowolnego abonamentu internetowego dla klientów indywidualnych.
 2. 2. Warunkiem otrzymania przez Polecającego rabatu w wysokości 100% na 3 (trzy) kolejne abonamenty jest (poza warunkami określonymi w pkt. 1a i b):
  a. podpisanie przez poleconą osobę [zwaną dalej Nowym Użytkownikiem] umowy z PPCom Sp. z o.o. na dowolny abonament internetowy dla klientów indywidualnych,
  b. dokonanie przez Nowego Użytkownika pierwszej płatności (za miesiąc lub jego część, w którym podpisuje umowę),
  c. zgłoszenie przez Nowego Użytkownika najdalej w dniu podpisania umowy imienia i nazwiska swojego Polecającego.
 3. 3. Rabat dla Polecającego jest naliczany od następnego miesiąca po podpisaniu umowy z Nowym Użytkownikiem. *
 4. 4. Polecający w trakcie trwania promocji może polecić usługi sieci PPCom dowolnej liczbie osób - ilość rabatowanych miesięcy, które w ten sposób może uzyskać nie podlega ograniczeniu.
 5. 5. Nowy Użytkownik może wskazać jako swojego Polecającego tylko 1 (jedną) osobę, która jest klientem PPCom Sp. z o.o. korzystającym z abonamentu internetowego dla osób indywidualnych.
 6. 6. Nowy Użytkownik musi pozostać klientem PPCom Sp. z o.o. przez minimum 3 (trzy) pełne miesiące. W innym przypadku (poza zdarzeniami losowymi niezależnymi od Nowego Użytkownika) rabat na abonament dla Polecającego zostaje zniesiony.
 7. 7. Nowi klienci (w tym Nowi Użytkownicy) PPCom Sp. z o.o. mogą korzystać z promocji Polecony? - Opłacony! (sami stać się Polecającymi) po uiszczeniu płatności za 1 pełny abonament. **
 8. 8. Promocja Polecony? - Opłacony! trwa od 17 grudnia 2012 r. i jest ważna do odwołania. Zakończenie promocji nastąpi poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie www.nasz-internet.pl.

* Przykładowo: jeżeli Nowy Użytkownik podpisuje z PPCom spółka z o.o. umowę obejmującą usługi internetowe w styczniu 2015 roku, to rabat dla Polecającego naliczany jest od lutego 2015 r.
** Przykładowo: jeżeli nowy klient (w tym Nowy Użytkownik) podpisuje z PPCom spółka z o.o. umowę obejmującą usługi internetowe pod koniec stycznia 2015 roku, to rabat za bycie Polecającym może mieć naliczany od marca 2015 roku, bo wtedy ma już zapłacony abonament za 1 pełny miesiąc, czyli za luty 2015.


Pobierz Regulamin promocji w formacie PDF (aktualizacja Regulaminu w dniu 20.09.2014 r.).


POLECAMY
FACEBOOK
RADIOLISTA